رونمایی از عکس های تاریخی

با حضور مشاور رئیس جمهور، سفیر دانمارک و مقامات سیاسی و فرهنگی مراسم رونمایی از عکس های تاریخی زندگی مردم ایران در حاشیه راه آهن سراسری افتتاح شد
به ابتکار معاونت پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی در یازدهم اسفند نودو چهار نشستی پیرامون روابط ایران و دانمارک و مراسم افتتاحیه نمایشگاه گزیده ای از عکس های تاریخی  مربوط به ایران که توسط مهندسین شرکت دانمارکی کووی( کامپساکس سابق)، پیمانکار احداث راه آهن جنوب به شمال ایران در دهه ١٩٣٠ و برخی دیگر از طرحهای راه سازی، بندرسازی و سیلوسازی در ایران از زندگی مردم شهرها و روستاهای حاشیه راه آهن سراسری گرفته شده بود،  در مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه برگزار گردید. در این گردهمایی آقای دکتر صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از اهمیت برگزاری چنین نشستها و نمایشگاههای فرهنگی که نشان از دوستی و همکاری میان کشورها در دوره پرآشوب کنونی است سخن گفت. در ادامه این نشست فرهنگی، آقای توماس مایر معاون شرکت کووی که جهت شرکت در نشست مذکور به ایران آمده بود از تمایل شرکت خود به تداوم همکاری و مشارکت در طرحهای توسعه ایران و همچنین آمادگی شرکت مذکور برای در اختیار نهادن آرشیو خود به  پژوهشگران ایرانی سخن گفت.