روابط فرهنگی دو کشور

روابط تاریخی و فرهنگی ایران و دانمارک

1) ارتباط بین ایرانیان و دانمارکی ها به قرن ها قبل باز می گردد ،زمانی که هنوز اسلام وارد ایران نشده بود. متجاوز از 14 قرن قبل ، وایکینگ های ماجراجوی ساکن اسکاندیناوی با عبور از دریای خزر، اولین بار با مردم متمدن  و مناطق آباد خاورمیانه از طریق ایران ارتباط برقرار کردند.

2)اکتشافات دانمارکی ها در تخت جمشید و مطالعات آنها راجع به فرهنگ و ادبیات ایرانی در قرنهای گذشته، نقش مهمی در آشنایی اروپا با فرهنگ وتمدن ایران و آشنایی بیشتر ایرانیان با فرهنگ گذشته  خود داشته است. در چند غرفه موزه ملی دانمارک در کپنهاگ، سکه های طلای قدیمی ایران ، مربوط به دوران ساسانی، در معرض تماشای دائمی قرار دارد و نسخه هایی دستنویس از گلستان سعدی، رباعیات عمر خیام، حافظ، مثنوی، تاریخ جهانگشای نادری و دیگر آثار ادبی ایران در بخش کتابهای شرقی کتابخانه سلطنتی نگهداری میگردد.در هزاران خانه دانمارکی، قالی های دستباف ایرانی، نمونه های زیبایی از هنر بافندگی ایران را به نمایش می گذارند و قالی معروف تاجگذاری در موزه سلطنتی، تزئین کننده  مراسم تاجگذاری 7 نفر از پادشاهان دانمارک در 300 سال گذشته بوده است.

3) اولین ارتباط رسمی بین دربار پادشاهان ایران و دانمارک ، در دوران شاه سلیمان صفوی در سال 1691 میلادی صورت گرفت. شاه ایران برای مطالعه غرامت تصرف اموال تجار ایرانی در یک کشتی تجاری توسط عوامل کمپانی هند شرقی، هیأتی را به دربار کریستیان پنجم اعزام داشت.

4) در سال 1933 با ورود مهندسین دانمارکی به ایران، همکاری های فنی دو کشور آغاز شد. به دنبال امضای قرار داد احداث راه آهن سراسری ایران با شرکت دانمارکی کامپساکس در سال 1312، این شرکت موفق شد طی مدت 5 سال آرزوی بزرگ ایرانیان برای اتصال شمال به جنوب را محقق سازد و در 25 آگوست 1938 راه آهن سراسری افتتاح شد. مردم ایران همیشه از دانمارکی ها بخاطر هدیه بزرکی که بیش از 75 سال قبل با احداث راه آهن سراسری شمال به حنوب به آنها دادند، سپاسگزارند. شکست آلمانها در استالیینگراد تا حدود زیادی مرهون راههای ارتباطی ایران بود که از طریق آن متجاوز از 5 میلیون تن اسلحه، مود غذایی ، دارو و مواد خام  به شووری ارسال شد.