معرفی سفیر

 

شرح حال آقای مرتضی مرادیان 

سفیر جمهوری اسلامی ایران در دانمارک

نام و نام خانوادگی: مرتضی مرادیان

متولد: 6 بهمن 1344

تأهل: متأهل و دارای دو فرزند

تحصیلات: فوق لیسانس 

زبان: انگلیسی - عربی

سوابق شغلی:

2016- سفیر جمهوری اسلامی ایران در پادشاهی دانمارک

2013-2015 مدیر کل کشورهای مشترک المنافع و همسایگان غربی وزارت امور خارجه

2012-2013 معاون مدیر کل غرب آسیا در وزارت امور خارجه

2008-2012 سفیر جمهوری اسلامی ایران در کره شمالی

2003-2008 معاون مدیر کل آموزش و منابع انسانی وزارت امور خارجه

2001-2003 رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی

1998-2001 دبیر اول و مسئول بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری چک

1995-1998 معاون رئیس مرکز آموزش های دیپلماتیک وزارت امور خارجه

 

دارای تألیفات متعدد در موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی