ساختار سیاسی دانمارک

 نظام حکومتی دانمارک، مشروطه سلطنتی و رئیس کشور از سال 1972 ملکه خانم مارگریت دوم می باشد. این کشور دارای یک مجلس است و دولت از میان حزب یا احزابی که اکثریت کرسی ها را در مجلس کسب کنند برگزیده می شود. اعضای پارلمان 179 نفر هستند است و جزایر گرینلند و فارائو هر یک، دو نماینده دارند. کرسی های مجلس بین احزاب سیاسی که بیش از 2 درصد آراء را کسب نمایند، توزیع می گردد. انتخابات پارلمانی حداقل هر چهار سال یک بار انجام می شود و افراد بالای 18 سال حق برگزیدن و برگزیده شدن دارند. در نظام سیاسی دانمارک پارلمان بالاترین قدرت در سیاست های داخلی و خارجی دارا است. پارلمان 24  کمیته دائمی دارد. کمیته ها، لوایح و پیشنهادها را برای تصویب در پارلمان طرح می کنند. همچنین کمیته ها می توانند وزراء را برای مشورت احضار و پرسش هایی را طرح نمایند. به تعداد احزاب حاضر در پارلمان، گروه های پارلمانی وجود دارد.

آخرین انتخابات مجلس در دانمارک درتیرماه 1394 (2015) برگزار شد و حزب لیبرال به رهبری لارس لوکه راسموسن مسئولیت دولت را بر عهده گرفت. در آذر ماه 95 راسموسن با دعوت از احزاب اتحاد لیبرال و محافظه کار برای پیوستن به دولت، چندین سمت وزارتی را به این دو حزب واگذار کرد. وزیر خارجه کنونی، آندرس ساموئلسن رهبر حزب اتحاد لیبرال است.  

جناح ها و احزاب سیاسی مهم در پارلمان دانمارک عبارتند از:

الف- حزب حاکم: حزب لیبرال (سومین حزب پارلمان) ؛ احزاب حامی دولت: حزب مردم دانمارک (دومین حزب پارلمان)، حزب محافظه کار و حزب ائتلاف لیبرال 

 ب- احزاب مخالف: حزب سوسیال دموکرات (بزرگترین حزب پارلمانی)، سوسیال لیبرال، فهرست اتحاد، مردم سوسیالیست و حزب آلترناتیو 

 

ویرایش - دی 95