سیاست خارجی دانمارک

سیاست خارجی دانمارک بطور سنتی بر پایه گرایش های فراآتلانتیکی استوار شده است. به موازات پایبندی دانمارک به سیاست  های اتحادیه اروپایی در حوزه های خارجی و دفاعی، دولتمردان این کشور بر رایزنی و گسترش مناسبات با آمریکا و انگلستان تاکید دارند به گونه ای که احزاب حاکم، مواضع خود در قبال مسائل منطقه ای و بین المللی را هماهنگ با آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپایی تنظیم می کنند. شرکت دانمارک در عملیات چند سال اخیر در افغانستان، عراق و سوریه (در سال 2016)، نمونه ای از همسویی دانمارک با آمریکا است.

به طورکلی دانمارک سیاست خارجی خود را بر موارد زیر متمرکز کرده است:

- هماهنگی نزدیک با کشورهای اروپایی، نوردیک، بالتیک و اعضای ناتو

- داشتن روابط خوب با دیگر کشورها

- اولویت دادن به تعاملات اقتصادی و تجاری

- مشارکت در عملیات بین المللی زیر نظارت سازمان ملل شامل حفظ صلح و کمک های بشردوستانه

- همراهی با آمریکا و اتحادیه اروپایی در برخورد با مسائل مربوط به حفظ امنیت بین المللی

- تلاش برای به حداقل رساندن تهدید روسیه

- ایفای نقش فعالانه در امور مربوط به شمالگان

- اهمیت دادن به موضوعات حقوق بشر، مردم سالاری و محیط زیست، به ویژه در مجامع بین المللی

- دفاع از رویکرد سختگیرانه دانمارک در قبال ورود پناهجویان به آن کشور

ارایه کمکهای مالی و توسعه ای به کشورهای نیازمند در سیاست خارجی دانمارک جایگاه مهمی دارد ولی با توجه به تشدید بحران پناهجویی در این کشور، هم اکنون توجه کمتری به آن می شود.

ویرایش - اسفند 94