ساعات کاری سفارت

سفارت جمهوری اسلامی ایران از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:30 الی 16:30 باز می باشد.

لطفا برای اطلاع از ساعت کاری بخش کنسولی به صفحه (امور کنسولی : ساعت کار بخش کنسولی) مراجعه نمایند.