آدرس سفارت

آدرس بخش کنسولی سفارت :  No 6 Engskiftevej, 2100 Copenhagen

تلفن گویای بخش کنسولی : 39160070   پاسخگویی از ساعت 14 الی 16 

آدرس سفارت :

SVANEMOELLEVEJ 48
2100 COPENHAGEN ø

کدپستی : 2100

کد کشور و محل : 0045

تلفن سفارت (امور عیر کنسولی): 39160019

تلفن دفتر سفیر : 39160003

آدرس سایت : denmark.mfa.gov.ir

ایمیل : iran-embassy@iran-embassy.dk

آدرس توئیت: IraninDenmark@

آدرس کانال تلگرام: Iran_Danmark@