برگزاری سمینار حافظ شناسی

سمینار حافظ شناسی با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه کپنهاگ برگزار گردید.

در این سمینار یک روزه  سفیر کشورمان طی سخنانی به معرفی شخصیت حافظ پرداخت و گفت:  این شاعر بزرگ هم حافظ قرآن کریم است و هم دستی بر مفاهیم معنوی و بلند ایرانی دارد. بنابراین پرداختن به شخصیت حافظ، زمان نمی شناسد و ما درهیچ مقطعی بی نیاز از حافظ نیستیم.

ایشان با اشاره به اهمیت این شخصیت در هویت ایرانی و اسلامی گفت: حافظ جزء جدایی ناپذیر هویت اسلامی ایرانی است و اگر قرار باشد نمادی از این هویت عجین شده با فرهنگ ایرانی و اسلامی را به همگان نشان دهیم، با معنا ترین آن نماد، حافظ است.

در ادامه این سمینار، تویسن رییس دانشکده مطالعات منطقه ای دانشگاه کپنهاگ در سخنانی با تشکر از ابتکار عمل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برگزاری سمینار فوق و تاثیر آن بر جامعه فرهنگی و دانشگاهی این کشور اظهار امیدواری کرد این همکاری در عرصه های مختلف فرهنگی تداوم یابد. 

دو نفر از اساتید مدعو ایرانی نیز طی سخنانی به صورت مبسوط ابعاد مختلف شخصیت حافظ را مورد بحث و بررسی قرار دادند .

 در حاشیه این سمینار، نمایشگاهی از کتب حافظ به زبان انگلیسی و همچنین آثار خوشنویسی استاد محمد علی قربانی برپا شد که مورد استقبال علاقمندان و سفرای مقیم قرار گرفت .

این همایش با حضور سفرای کشورهای خارجی، اساتید برجسته ایران و دانمارک در زمینه ادبیات ایران و همچنین ایرانیان مقیم و دانشجویان دانشگاه برگزار شد.

همایش حافظ شناسی از سوی  سفارت جمهوری اسلامی ایران و با همکاری دانشگاه کپنهاگ برگزار گردید. در این همایش  که با حضور دو نفر از اساتید زبان فارسی کشورمان  برگزار شد به شناخت ابعاد مختلف شخصیت حافظ و اشعار وی پرداخت.

همچنین در حاشیه این همایش و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نمایشگاهی از آثار خوشنویسی استاد محمد علی قربانی تشکیل  گردید.