مقررات صدورروادید دانمارک

مقررات صدور روادید دانمارک

 

چنانچه  مایل به سفر به دانمارک باشید باید از قبل اطمینان حاصل کنید که نیاز به دریافت روادید دارید یا خیر.

اگر پاسخ مثبت باشد باید در وقت مقتضی یک فرم درخواست روادید تکمیل نمائید.

روادید برای اقامت کوتاه مدت (کمتر از سه ماه) در دانمارک و سایر کشورهای عضو شنگن صادر می شود. اشتغال در طول اقامت تحت پوشش روادید امکان پذیر نیست. ملیت های کشورهایی که از مقررات دریافت ویزا معاف هستند می توانند در حوزه شنگن برای حداکثر سه ماه  اقامت داشته باشند اما اجازه کار ندارند.

 

اقامت و مجوز کار

برای اقامت های بیش از سه ماه باضافه اقامت های مرتبط با تحصیل و اشتغال، از جمله اوپر (خدمه خانگی) مجوز اقامت و /مجوز کار مورد نیاز است. اما قوانین جداگانه ای  برای کشورهای اسکاندیناوی (نوردیک)، اعضای اتحادیه اروپا، و سویس و لیختاین ایشتاین جاری است.

 

اطلاعات تکمیلی

 اطلاعات جامع درباره مقررات روادید، ملیت هایی که نیاز به روادید دارند باضافه قوانین مربوط به مجوز اقامت و کار در دانمارک از سایت اداره مهاجرت دانمارک(Danish Immigration Service  ) قابل دسترس است.

اطلاعات مربوط به تقاضا و مراحل رسیدگی در بخش های زیر ارائه شده است:

  • Short stay visas(ویزا برای اقامت کوتاه مدت)
  • Residence and work permits (مجوز اقامت و اشتغال)

 

مجوز اقامت و اشتغال

مدارک مورد نیاز و مراحل رسیدگی  به تقاضا

 اطلاعات جامع درباره  قوانین مجوز اقامت (اقامت بیش از سه ماه ) و  کار در دانمارک و اطلاعات مربوط به مدارک مورد نیاز که باید به همراه فرم تقاضا ارائه گردد در وب سایت اداره مهاجرت دانمارک،

Danish Immigration Service   ، موجود می باشد.

 

فرم های تقاضا را می توان از این سایت دائلود کرد و بعد از تکمیل ارائه نمود که همگی آنها جهت تصمیم گیری به اداره مهاجرت ارسال می گردند.

محل پذیرش  فرم های تکمیلی تقاضا

تقاضا برای اقامت و مجوز کار در نمایندگی های دانمارک مثل سفارتخانه ها یا بعضی از کنسولگریها در کشور محل سکونت و یا کشور محل اقامت دائم و قانونی شخص در سه ماه گذشته، قابل پذیرش می باشد.

علاوه براین، مجوز اقامت و / یا کار توسط دفتر تایپه سازمان تجارت دانمارک در شهر تایپه نیز صادر می شود.

در لیست کنسولگریها و نمایندگی های دانمارک علامت " vis " نشانگر این است که نمایندگی اجازه صدور مجوز  اقامت و کار را دارا می باشد.

کنسولگریهای افتخاری اجازه صدور چنین مجوزهایی را ندارند. بعضی از کنسولگریهای افتخاری با مجوز خاص می توانند نسبت به پذیرش تقاضا اقدام و آن را به سفارت ناظر خود  ارسال نمایند.

 

در لیست نمایندگی های سیاسی و کنسولگری علامت اختصاری "postoph " نشان از این است که کنسولی مجوز دریافت تقاضا برای مجوز اقامت و / یا کار را دارا می باشد. در این موارد، اگر مجوز صادر شده باشد متقاضی جهت دریافت مجوز شخصا به سفارتخانه  مراجعه می نماید.  

جهت رفاه حال متقاضی،  صدور مجوز اقامت و /یا کار را می توان به سفارتخانه دیگری در مسیر سفر متقاضی به دانمارک ارجاع داد.

تقاضا برای اقامت و /یا کار در سفارتخانه های زیر هم قابل رسیدگی می باشد:

سفارت نروژ در برزیلیا، مانیل، لیلنگوآ و زاگرب

سفارت سوئد در برن و رباط

 

هیچ سفارتخانه دیگری که در چارچوب همکاریهای شنگن نمایندگی دانمارک را بر عهده دارد نمی تواند به تقاضاهای مجوز اقامت و /یا کار رسیدگی نمایند.

 

شکایات

اگر بخواهید نسبت به  هر تصمیمی اعتراض نمائید، اعتراض شما مستقیما به وزارت پناهندگان، مهاجرت و همگرائی ارسال می شود.