تسهیلات جدید ویژه دانشجویان مشمول

 

تسهیلات جدید ویژه دانشجویان مشمول مقیم خارج از کشور

 

به اطلاع می رساند دانشجویان مقیم خارج از کشور به شرط داشتن حداقل 3 سال اقامت در خارج از کشور و ورود به دوره غیبت از خدمت نظام وظیفه می توانند حداکثر دو بار در سال و در مجموع به مدت 3 ماه بعد از اتمام معافیت تحصیلی ( فراغت ، انصراف و اخراج ) و پس از ضبط ودیعه به کشور تردد نمایند . به این شکل داشتن 3 سال غیبت به عنوان شرط تردد به کشور ضروری نمی باشد .این دسته از مشمولین می توانند پس از دریافت نامه از وزارتین علوم ، بهداشت یا سازمان نظام وظیفه عمومی مبنی بر ضبط وثیقه ، مهر خروج مشمولین دریافت نمایند